כניסה לממשק האחסון

24/7

שירות ותמיכה טכנית. תגובה תוך- 10 דקות
03-6030055

דוגמא לשליחת מייל / דוא”ל דרך asp באמצעות JMAIL

להלן דוגמת קוד פשוטה לשליחת מכתבים עבור קוד של ASP קלאסי עם שימוש באובייקט JMAIL

1 dim objMail
2 set objMail = server.createObject(“JMail.Message”)
3 with objMail
4    .from = “example@evhost.co.il”
5    .addRecipient “ofir@customerdomain.com”, “customer name”
6    .subject = “This is the SUBJECT”
7    .HTMLBody = “This is the email BODY”
8    .charset = “utf-8”
9    .Send( “localhost)
10 end with

אז למה אתה מחכה? לחץ כאן לפתיחת חשבון!

התחל עכשיו >