כניסה לממשק האחסון

24/7

שירות ותמיכה טכנית. תגובה תוך- 10 דקות
03-6030055

איך לאפשר את ה URLFriendly ב WordPress על Windows 2008

אם יש לכם WordPress שנמצא באירוח אתר על שרת Windows 2008 ניתן להפעיל את הקישורים הידידותיים שלו (ה SEO URL Friendly)

כל שצריך לעשות הוא לשים קובץ web.config בתיקיה של ה wordpress כדילקמן ולשים את ה Application pool במצב של Intergrated:
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <directoryBrowse enabled="false" />
    <defaultDocument>
      <files>
        <clear />
        <add value="index.php" />
      </files>
    </defaultDocument>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="Main Rule" stopProcessing="true">
          <match url=".*" />
          <conditions logicalGrouping="MatchAll">
            <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
            <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
          </conditions>
          <action type="Rewrite" url="index.php" />
        </rule>
      </rules>
    </rewrite>
  </system.webServer>
</configuration>

אז איך זה בעצם עובד:
1. אם ה application pool הוא במצב של Integrated- אנחנו בעצם אומרים ל IIS שה – Web.Config מכיל את כל ההגדרות של ה IIS
2. ה Web.Config הנוכחי קובע שהדף הראשי הוא Index.php
3. עוד דבר שה- Web.Config מגדיר הוא את החוק ל redirect לקבצים ול-תיקיות שיעברו דרך ה Index.php

אז למה אתה מחכה? לחץ כאן לפתיחת חשבון!

התחל עכשיו >