כניסה לממשק האחסון

24/7

שירות ותמיכה טכנית. תגובה תוך- 10 דקות
03-6030055

התקנת hsphere על שרת לינוקס

הכנות מקדימות:

1. התקנת Centos 64bit
2. ביטול selinux ע”י עריכת הקובץ /etc/selinux/config ושינוי השורה: SELINUX=enforcing ל- SELINUX=disabled
3. העתקת קובץ ה-resolve כך: cp /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.custom
4. ביטול ה-services הבאים דרך chkconfig:
iptables, ip6tables,cups,bluetooth,yum-updatesd
5. התקנת ntp ו-net-snmp ע”י הפקודה: yum install -y ntp net-snmp
6. הוספת 2 ה-services ל-chkconfig כך: chkconfig ntpd on , chkconfig snmpd on
7. הוספת community string ל-/etc/snmpd/snmpd.conf כך: rocommunity evolution
8. הוספת שורה עם disk / 1000 לכל מחיצה שרוצים לנטר את שטחה.
9.  הרצת yum update -y
10. אתחול.

 הגדרות בממשק הניהול:

1. יש להוסיף group עבור כל תפקיד שהשרת אמור לבצע לדוגמא: שרת WEB ושרת MYSQL יצריכו 2 groups. הוספה דרך E.manager-> Servers -> Server Groups
2. חשוב לזכור להוסיף את ה-group לקבוצת העל המתאימה למשל: שרת WEB יהיה שייך ל-web servers. שרת mysql ל-mysql servers וכן הלאה.
3. יש להוסיף Physical server דרך: E.manager-> Add P.server
4. שדות חשובים: hostname ,IP, netmask. שם משתמש וסיסמה של ה-root על השרת. חשוב לזכור לסמן UNIX תחת OS type.
5. הוספת ה-groups שנוצרו בשלב 2 ל-physical server המתאים.
6. הוספת Logical server עבור כל תפקיד שהשרת אמור לשרת דרך E. manager -> Servers -> Add L.Server
7. השדה NAME ישמש ככתובת ה-DNS של השרת עצמו. חשוב לזכור לסמן UNIX ב-Server Type ולהתאים בין ה-group המתאים ל-physical server המתאים.
8. יש להוסיף את כתובת ה-IP של השרת ולהקפיד שהיא תוגדר כ-shared IP במידה וזה שרת WEB וכ-service IP במידה וזה שרת mysql.
9. להפוך ל-ON את Available for signup במידה ורוצים לרשום חשבון חדש לשרת זה.
10. בסיום הוספת ה-logical servers יש ללחוץ על Generate custom DNS records for logical servers under this physical server בתוך הגדרות ה-physical server.

התקנה:

1. בממשק הניהול כניסה ל- E. manager -> Update -> Update Boxes
2. לחיצה על אחד מהשרתים תעשה uncheck לכולם.
3. סימון השרת המתאים להתקנה ולחיצה על Start Update בצד ימין למטה.

אז למה אתה מחכה? לחץ כאן לפתיחת חשבון!

התחל עכשיו >